AKP Küme Başkanvekili Yılmaz Tunç, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi‘nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddetmesine ait paylaşımda bulundu.

Twitter’dan açıklama yapan Tunç, “Yerinde bir karardır ve tüzel destekten mahrum olan tartışmaları sona erdirdi” dedi.

Tunç’un toplumsal medya paylaşımı şöyle:

“Danıştay 10.Dairesi, İstanbul Mukavelesi’nin feshine dair 20.03.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Karar, hukuka uygun, yerinde, hakikat bir karardır.

Anayasa ve mevzuatımıza nazaran Milletlerarası antlaşmayı onaylama/fesih yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir.

Uluslararası Antlaşmanın fesih yetkisi de Cumhurbaşkanı’na aittir. Fesih durumunda Onaylanması uygun bulunacak Milletlerarası Antlaşma ortadan kalktığı için TBMM’nin uygun bulma Kanunu konusuz kalmaktadır.

Bu durumda TBMM’nin yapacağı bir süreç bulunmamaktadır.

Meclisin süreci ‘onaylanmasını uygun bulma’ sürecidir.

‘Fesh’in uygun bulunması’ üzere bir mecburilik ne anayasamızda ne ilgili mevzuatımızda vardır. Bu nedenle Danıştay kararı yerinde bir karardır ve hukuksal destekten mahrum olan tartışmaları sona erdirmiştir.”


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir