İzmir Tabip Odası’nın yaptığı anket çalışmasının ön sonuçlarına nazaran, acil serviste çalışan tabiplerin yalnızca yüzde 1’i misyon sırasında kendilerini inançta hissediyor. Yüzde 90’ından fazlasının şiddete maruz kaldığını belirten İzmir Tabip Odası Lideri Lütfi Çamlı, ‘Bu anket sonuçları, acil serviste çalışan tabiplerin çığlığını yansıtıyor’ dedi.

İzmir Tabip Odası, acil serviste çalışan doktorlara yönelik anket düzenledi. 112’si bayan 330 tabibin katıldığı 44 soruluk ankete, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen tabip, uzman tabip ve asistanlar katıldı. Yüzde 52’si İzmir’den, yüzde 48’i ise öbür kentlerden olan acil servis doktorlarının katıldığı anketin ön sonuçları açıklandı.

Hala devam eden anketin ön sonuçlarını pahalandıran İzmir Tabip Odası Lideri Lütfi Çamlı, acil serviste çalışan tabiplerin yalnızca yüzde 1’nin vazife sırasında kendilerini inançta hissettiklerini söyledi. 

Çamlı, ankete katılan acil servis tabiplerinin yüzde 92’sinin misyon yaptıkları servislerinde önemli güvenlik sorunu olduğunu, yüzde 90’ından fazlasının ise şiddete maruz kaldıklarını söylediğine dikkat çekti. 

Anket sonuçlarının acil serviste çalışan doktorların çığlığını yansıttığını vurgulayan Çamlı ‘Katılanların yüzde 90’ını, şu an servislerinde uygulanan performans sisteminin adil olmadığı görüşünde ve yüzde 55’i mesleklerini ya da branşlarını değiştirmeyi düşünüyor‘ dedi.

“Gelenlerin yarıdan fazlası acil değil”

Çamlı, acil serviste bilhassa pandemi devrinde iş yoğunluğunun çok fazla arttığını belirterek ‘Hekimlerimizin yüzde 55’i günde 100’den, yüzde 30’u ise 200’den fazla hastaya bakıyor. Bu da acil servis yükünün ne kadar arttığını gösteriyor. Doktorlarımızın yüzde 80’i baktıkları hastaların yarısından birçoklarının gerçekte acil servis kusuru olmadıklarını söz ediyor. Hasebiyle aciliyet içermediği halde acile başvuran hasta oranının hakikaten çok yüksek olması, bu gereksiz iş yükünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Acil servis doktorları, ayrıyeten Covid-19 poliklinikleri ve ağır bakımlarında da çalıştılar. Ankete katılan doktorlarımızın yüzde 74’ü, bu servislerde çalıştıklarını, bunlardan yüzde 34’ü de koronavirüs geçirdiklerini söyledi’ dedi. 

Çamlı, şöyle devam etti: ‘Ankette katılan doktorlarımızın yüzde 94’ü ne yazık ki tükenmişlik yaşadığını, yüzde 30’u da son bir yıl içerisinde depresyon tanısı aldıklarını belirtti.’

“Çalışma şartları depresyona itti”

Çamlı, şunları söyledi:

‘Gerçekten güç şartlarda, özveriyle hizmet vermeye çalışan acil servis doktorlarının gerek olumsuz çalışma şartları gerekse vakit içinde giderek düşen özlük hakları ve emeklerinin karşılığını alamamak, onları büyük ölçüde istifayı daha çok düşünen, depresyon yaşayan, tükenmişlik yaşayan tabipler haline getirdi.’


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir