Adalet Bakanlığı, Arabulucu Ceren Kalay Eken’in görevlendirildiği evraklarda anlaşmama oranının yüzde 86 olduğunu tespit ederek, kendisinden savunma istedi.

Savunmayı kâfi görmeyen Bakanlık, “arabuluculuk uygulanmasını geliştirecek formda hareket etmeye dikkat ve itina göstermediği, mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediği” gerekçesiyle Eken’e ikaz cezası verdi.

Cezanın iptalini istedi

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine nazaran, Eken de avukatı Doğan Erkan aracılığıyla, ihtar cezasının iptali için Ankara 15. Yönetim Mahkemesi’ne dava açtı. Avukat Erkan dava dilekçesinde, arabuluculuk kapsamındaki belgelerin ‘anlaşmama’ ile sonuçlanması durumunda arabulucuya ihtar cezasının verileceğine dair yasal bir düzenleme bulunmadığını, verilen cezanın açıkça hukuka ters olduğunu savundu.

Zorla mı uzlaştırsın

Dava dilekçesinde, “Davalı yönetim tarafından verilen ihtar cezasının yasal bir düzenlemesi olmadığı üzere Arabuluculuk Etik Kuralları yahut yönetmelikte de buna ait bir düzenleme yoktur. O halde müvekkilin arabuluculuk belgelerinin yüzde 86’sının anlaşmama ile sonuçlanması bir kanuna terslik değil bilakis tarafları mutabakata zorlaması, onların iradelerini serbestçe değerlendirmelerine müsaade etmeden baskıyla anlaştırmaya çalışması 6235 Sayılı Kanun’a ve Etik Kuralları’na karşıtlık olacaktır. İradi olan arabuluculuk sürecinde muvaffakiyetten bahsetmek, yüzde 14 oranındaki muahedeyi başarısızlık olarak nitelemek ve bu istikamette ihtar cezası kararı vermek sürecin yasal düzenlemelerine ve ruhuna açıkça aykırıdır” sözleri yer aldı.

Performansı düşük savunması

Bakanlıktan mahkemeye sunulan dilekçede ise davacıdan performans yetersizliği ile ilgili savunmasının istenildiği, savunmada yalnızca arabuluculuğun gönüllülük temeline dayandığından yola çıkılarak muvaffakiyet oranının düşüklüğünün açıklanmaya çalışıldığı, davacının mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediği anlaşıldığından uyarılmasına karar verildiği, sürecin hukuka ve mevzuata uygun olduğu savunularak, davanın reddi talep edildi.

Mutabakat oranı yükümlülük değil

YÖNETİM Mahkemesi, 21 Eylül günü, “Uyuşmazlıkta, davacının görevlendirildiği evraklarda anlaşmama oranının yüzde 86 olduğu ve performansının düşük olduğundan bahisle yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiş ise de, kanunda mutabakat sağlanması gereken makul bir oran öngörülmediği, davacının kanunda sayılan yükümlülükleri ihlal ettiğine dair tespitin yer almadığı, öte yandan evraklarda muahede oranı yahut performansın arabulucunun yükümlülükleri ortasında sayılmadığı anlaşıldığından dava konusu süreçte hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi. Mevzuata nazaran ticari uyuşmazlıklar, iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tüketici hukuku, mecburî arabuluculuğa tabi.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir