Basın İlan Kurumu, 18 Kasım 1994 tarihli ‘Basın Ahlak Asıllarına Dair Genel Heyet Kararı’nı değiştirdi. 27 Mayıs 2022 tarihli genel şura kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararla; resmi ilan ve reklam yayınıyla ilgili periyodik yayınların basılı nüshalarında, resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ilişkin internet haber sitelerinde ve toplumsal ağ hesaplarında uymaları gereken Basın Ahlak Temelleri ve bu hususta kurum tarafından gerçekleştirilecek süreçlere ait yöntem ve temeller yine düzenlendi.

Gazetelerin internet siteleri, basın ahlak asılları kapsamına alındı

Sadece resmi ilan yayınlayan gazetelerin değil, bu gazetelerin kendilerine ilişkin internet haber sitelerinin ve toplumsal ağ hesaplarının da Basın Ahlak Esasları’na uyması mecburiliği getirildi. Kararda, “Süreli yayınların basılı nüshaları ile resmi ilan yayınlayan gazetelerin kendilerine ilişkin internet haber siteleri ve toplumsal ağ hesapları, Basın Ahlak Esasları’na uymak zorundadır” denildi.

Kararda, “internet haber sitesi” tarifi da yapıldı. İnternet haber sitesi, “Resmi ilan yayınlayan gazetelerin ek gösterge hakkından yararlanmalarını sağlayan kendilerine ilişkin haber siteleri” olarak tanımlandı. “Sosyal ağ hesabı” için de tıpkı tanımlama yapıldı.

‘Lekelenmeme hakkı’ Basın Ahlak Esasları’na eklendi

1994 tarihli Basın Ahlak Esasları’nın “Anayasa ve Kanunlara Uygunluk” başlıklı kısmında detaylı değişiklikler yapıldı. Haber ve yorumlarda ‘suçsuzluk’ prensibinin ihlal edilemeyeceğine ait prensibe, ‘lekelenmeme hakkı’ da eklendi.

‘Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri yasal gösterecek biçimde yer verilemez’

Eski metinde yer almayan “Suçu ve hatalıyı övecek, halkı kin yahut düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” prensibi de yeni metne eklendi.

“Terörü özendirecek yayın yapılamaz” prensibi, “Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri legal gösterecek halde yer verilemez” halinde genişletildi.

‘Din istismarı’ prensibi genişletildi

Eski metinde yer alan “Din istismar edilemez” prensibi, yeni metinde “Din ve dini hisler veyahut dinen kutsal sayılan pahalar istismar edilemez ve berbata kullanılamaz” halinde değiştirildi.

“Toplumun temeli olan aile yapısını bozmaya yönelik ve ailenin korunmasına alışılmamış yayın yapılamaz” ve “Türk toplumunun ortak ulusal ve manevi bedellerini zayıflatmaya yönelik yayın yapılamaz” prensipleri de yeni metne eklendi.

‘Kaynağını açıklayamaz’ yerine ‘Açıklamaya zorlanamaz’ denildi

Eski metinde yer alan “Gazeteci, kaynaklarının kapalılığını korur, kendisine verilen sırları ve kaynağını açıklayamaz” tabiri ile yer alan unsur, “kaynağını açıklamaya zorlanamaz” olarak değiştirildi.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir