Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yıl 2.8 milyar TL faaliyet sarfiyatı, 95.6 milyon TL de faaliyet net geliri oluştu. Raporda, mali rapor ve tabloların “tüm değerli taraflarıyla hakikat ve sağlam bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denildi. Raporun ekinde Cumhurbaşkanlığı’nın mali tablolarına yer verildi.

Tabloya nazaran, işçi masrafları 314.5 milyon TL, mal ve hizmet alım sarfiyatları 1.5 milyar TL oldu. Tüketime yönelik mal ve gereç alımları için 115.7 milyon TL, vazife sarfiyatları için 1.2 milyar TL, hizmet alımları için 147.4 milyon TL, temsil ve tanıtma sarfiyatları için 32.9 milyon TL, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve tamir sarfiyatları için 10.8 milyon TL harcama yapıldı. Cari transferlerin toplamı 397.6 milyon TL oldu. Amortisman sarfiyatları 205.7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hastane kadar tıbbi materyal

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine nazaran, Cumhurbaşkanlığı’nın kırtasiye gereci sarfiyatları 4.1 milyon TL, beslenme, besin gayeli ve mutfakta kullanılan tüketim gereç sarfiyatı 5.4 milyon TL, tıbbi ve laboratuvar sarf materyalleri masrafı 51.1 milyon TL, yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağları sarfiyatı 1.3 milyon TL, temizleme ekipmanları sarfiyatı 6.9 milyon TL, giyecek, mefruşat ve tuhafiye gereçleri masrafı 15.5 milyon TL, yiyecek sarfiyatı 107 bin 229 TL, içecek masrafı 1.8 milyon TL oldu. Canlı hayvanlar için 17 bin 877 TL, zirai unsurlar için 9 milyon TL, bakım, tamirat ve üretim materyalleri için 32.1 milyon TL, yedek kesimler için 8.7 milyon TL harcama yapıldı.

Birebir tabloya nazaran vergi gelirleri 58.4 milyon TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 21.4 milyon TL, mal ve hizmet satış gelirleri 19 milyon TL, kira gelirleri 2.4 milyon TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2.2 milyon TL (Bunun tamamı merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerden alındı), “diğer” gelirler de 8.5 milyon TL oldu.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir