Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘BM Biyolojik Çeşitlilik Mukavelesi 15. Taraflar Konferansı’na (COP15) görüntü bildiri gönderdi. Erdoğan, insanlık olarak iklim değişikliği, etraf felaketleri, kirlilik, su ve besin güvenliği ile biyolojik çeşitlilik kaybı üzere sınamalarla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Son devirde dünyanın farlı köşelerinde yaşanan ve önemli kayıplara yol açan doğal afetler bu sıkıntıların ulaştığı vahim boyutları gösteriyor. Doğal afetler etrafa ve ekosisteme verdiği ziyanlar yanında insanların can ve mal güvenliğini de direkt tehdit ediyor. Şu gerçeği hepimiz biliyoruz; tabiattaki her şey zincirin halkaları üzere birbirine bağlıdır. Tahrip olan biyolojik çeşitlilik, kirletilen etraf, yok olan besin ve su demektir. Bu durum ise çatışmalara yol açmakta ve insanları göçe zorlamaktadır. Medeniyetler beşiği olan Akdeniz’i büyük bir mülteci kabristanına çeviren sebeplerden biri de etrafın tahrip olmasıdır. Geleceğimizi etkileyen bu tehdit karşısında elbette öncelikle adım atması gerekenler iklim değişikliğine yol açan zahmetlerin ortaya çıkmasında tarihi mesuliyeti bulunanlardır. Lakin iklim değişikliği ve etraf kaynaklı meselelerle gayret yalnızca aşikâr ülkelere havale edilemez. Ekonomik gücü, coğrafik pozisyonu, tarihi sorumluluğu ne olursa olsun tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır” dedi.

‘Anadolu, yüzlerce bitkinin ana vatanıdır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın temasının ‘Ekolojik Medeniyet: Tüm Canlılar için Ortak Geleceğin İnşası’ olarak belirlenmesinin isabetli olduğunu belirterek, “Türkiye ‘yaratılanı sev yaratandan ötürü’ anlayışıyla güçlü biyolojik çeşitliliğini hem karada hem de denizlerinde korumakta kararlıdır. Bunu yaparken hayat hakkına yalnızca biz insanların değil tüm canlıların sahip olduğu anlayışını temel alıyoruz. 2030’a kadar biyolojik çeşitlilik kaybını en aza indirmeyi temel alan, 2020 Sonrası Global Biyoçeşitlilik Çerçevesi sürecinin bu emele hizmet edeceğine inanıyoruz. Üç farklı iklim jenerasyonu ve üç biyocoğrafi alan üzerinde yer alan Türkiye orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz ekosistemlerine ve bunların farklı form ve kombinasyonlarına sahiptir. Dünyadaki 8 bitki gen merkezinden 3’ü Türkiye’de kesişmektedir. Anadolu buğdayın, mercimeğin, nohudun, zeytinin, elmanın, kirazın ve daha sayamadığımız yüzlerce bitkinin ana vatanıdır” diye konuştu.

‘Öncü rol oynayacağız’

Avrupa kıtasında yaklaşık 12 bin bitki çeşidi bulunurken, Türkiye’nin yaklaşık 4 bini endemik olmak üzere 12 bin bitki çeşidine konut sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projemiz sayesinde biyolojik çeşitlilik envanterimizi çıkardık. Envanteri yapılan cinslerden 428’i mahallî endemik, 3 bin 275’i de endemik çeşit olup bu tipler dünya üzerinde yalnızca Türkiye’de bulunuyor. Bu kapsamda biyoçeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilirliğinin teminini ve iktisada entegrasyonunu uzun vadeli ve gerçekçi siyasetlerle planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne atfettiğimiz ehemmiyet çerçevesinde gelecek sene 16’ncı Taraflar Konferansı’na konut sahipliği yapacak ve 2022-2024 yıllarında kontrat devir başkanlığını deruhte edeceğiz. Bu süreçte yurt içinde ve yurt dışında biyolojik çeşitliliğin korunması için gerekli adımların atılmasında da öncü rol oynayacağız. Sözlerime son verirken karşı karşıya olduğumuz bütün global imtihanlara adil, hakkaniyetli ve vicdanlı tahlillerin bulunacağına olan inancımı tekrarlıyor, doruğun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir