İslami Büyük Doğu Akıncıları / Cephesi (İBDA/C) İsmailağa’nın yerleştiği Çarşamba semtinde birinci defa bomba patlatmıyor. Örgüt, 1995 yılında semtte tesettürlüler için kıyafet satan Tekbir Giyim’e bombalı hücum gerçekleştirdi. İBDA/C’ye para vermeyen Tekbir Giyim’in Çarşamba ve Akdeniz Caddesi’ndeki mağazası bombalandı.

İBDA/C’liler 27 yıl sonra bu kere nifak bombasını İsmailağa’nın göbeğine bırakıverdi. Failin kimliği belirli: Saadettin Ustaosmanoğlu.

Ustaosmanoğlu, 1999-2005 yılları ortasında İBDA/C’den cezaevinde yattı.

Örgütün görüşleri doğrultusunda mecmualar çıkardı ve kitaplar yazdı.

Halen bu çizgideki Kökler Derneği’nde faaliyet gösteriyor.

Derneğin Youtube kanalında dini sohbetler veriyor.

İsmailağa’nın piri olan Mahmut Ustaosmanoğlu‘nun, yani cemaat içi ismiyle Mahmut Efendi’nin yeğeni.

Ustaosmanoğlu, bir yıldır ‘Cübbeli Ahmet’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü‘yü eleştiriyor, onu Rus din adamı Rasputin‘e benzetiyordu. Meşhur’un insan ticareti teziyle yargılandığı davadaki özel bağlarını lisanına doluyordu.

Cübbeli ise suskunluğunu korudu.

Ta ki Mahmut Efendi’nin cenazesine kadar…

Şeyhin cenazesinde Cübbeli’yi dışladılar

Geçen ay Mahmut Efendi vefat edince, cenazesi İsmailağa’da Beykoz Kümesi denilen Beceri Derneği’nin Çavuşbaşı’ndaki külliyesine getirildi. Esasen Mahmut Efendi, bakıma muhtaç olduğu yıllar boyunca Çavuşbaşı’daki bu külliyede kalmıştı. Eşi de beraberindeydi.

Marifet Derneği’nin önderi olan, Mahmut Efendi’nin bacanağı Muhammed Keskin ise Cübbeli’den hazzetmiyor. Bu yüzden Saadettin Ustaosmanoğlu, Mahmut Efendi’nin cenazesini yıkarken, Cübbeli’nin su dökmesine müsaade verilmedi.

Cübbeli, pirinin cenazesini başka müritlerle birlikte görebildi.

Cenaze süreçlerinin kararlaştırıldığı heyete alınmadı.

Cenazede protokolün dördüncü sırasına itildi.

Cübbeli de gemileri yaktı ve 30 Haziran’daki birinci sohbetinde şunları söyledi:

“Efendi Hazretlerimize bir bardak su döktürmediler. Su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana ‘Rus Papazı’ diyen Saadettin Ustaosmanoğlu.”

Şantajlı tehdit

Ustaosmanoğlu, 5 Temmuz’daki sohbetinde Cübbeli’ye şantaj tehdidiyle karşılık verdi. Cübbeli’nin öbür pıra biat ettiğini, “Mezarım türbe olur mu?” diye sorduğunu, Mahmut Efendi’nin ne kadar yaşayacağını sorduğunu ileri sürdü.

Endonezya’dan bayan getirdiğini, Mısır’da pavyon sokağında dolaştığını, Lübnan’dan bayanla döndüğünü argüman etti.

Şöyle meydan okudu:

“Erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım.”

Cübbeli Ahmet, şantaj tehdidi üzerine dava açtı.

İsmailağa üçe bölünebilir

Ustaosmanoğlu’nun İsmailağa’nın avlusuna bıraktığı bomba, tarikattaki fay sınırlarının daha da kırılmasına yol açacak. Hali hazırda Mahmut Efendi’nin postuna oturan dünürü Hasan Kılıç üzerinde bile uzlaşma sağlanamadı. Kılıç’ı salt Mahmut Efendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu‘nun yönetim ettiği İsmailağa Vakfı destekliyor.

Keskin’in Beceri Derneği, Kılıç’a biatini açıklamadı.

Cübbeli Ahmet ise sessiz.

Mahmut Efendi’nin hiç kimseyi halife göstermediğine dair görüntüler dolanıma sokuldu.

Görünen o ki Kılıç’ın vefatından sonra İsmailağa’dan üç cemaat çıkacak.

İlki, Ustaosmanoğlu Ailesi’nin idaresindeki İsmailağa Vakfı.

Bu kümenin pirinin Ahmet Ustaosmanoğlu olacağı argüman ediliyor. Ustaosmanoğlu’nun yerini damadı Mahmut Eren‘e bırakabileceği ileri sürülüyor. Reformist olmakla suçlanan Eren’in bürokratların ve siyasetçilerin katılabilmesi için tarikatın kurallarını esnetebileceği kaydediliyor. Ahde Vefa İlim ve Hizmet Derneği’ni kuran Eren’in Anadolu’yu dolaştığı vurgulanıyor.

İkincisi, Beceri Derneği.

Bu derneğe bağlı medreseler ve Kuran kursları var.

Mahmut Efendi’nin eşi hala hayatta ve bayanlar üzerinde tesirli.

Üçüncüsü, kestirim edileceği üzere Cübbeli Ahmet olabilir.

Cübbeli Ahmet’in HAYDER isimli bir yardım derneği ve Lalegül TV isimli bir televizyon kanalı bulunuyor. Cübbeli’nin kendisi tarikat ehli olmakla birlikte cemaatinin çoğunluğu değil.

Cübbeli, Kılıç’tan sonraki pirin seçimle belirlenmesi görüşünü savunuyor. Şeyhliğin Menzil, İskenderpaşa ve Süleymancılarda olduğu üzere babadan oğula ve kayınpederden damada bırakılmasına karşı çıkıyor. Bu ‘demokratik’ usul, tarikatın en tanınan siması olan Cübbeli’nin postu ele geçirmesi sonucunu beraberinde getireceği için İsmailağa ve Beykoz kümeleri “Hayır” diyecektir.

Cübbeli Ahmet, yakın bir gelecekte yolunu ayırabilir.

Dedim ya…

İBDA/C’liler Çarşamba’da birinci kere bomba patlatmıyor.

Fakat bu kere bütün İsmailağa’yı vurdular.

Cübbeli Ahmet: Pirlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur

Saadettin Ustaosmanoğlu, neden sizi maksat alıyor?

Bu, İsmailağa’yı zora sokuyor. İsmailağa sahiplenmediği halde açıklama yapılmadığı için İsmailağa ismine konuşuyormuş kabul ediliyor.

İsmailağa ismine konuşmuyor mu?

Konuşmuyor lakin İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi’nin hayatına benzemez. “Yönetin” diyorum. Ben kenardayım. Bu da “Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var” diyor.

Yargılandığınız davadaki kasetler mi?

Değil.

Neyi kastediyor?

Accan (Iraklı Pir Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene önce ben Accan ile düzgünken… Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, ‘Accan’a biat etmişsin.’ Ne alakası var? Şu anda geliyor öteki tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye metot var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden…

Accan’dan icazet mi aldınız?

Ona biat etmedim. Adam Nakşi değil ki. Kadirilikten, Rıfailikten yazı yazmış. Sapık olduğunu bilince yırttım. Bunu söylüyor. İcazetin herhalde kaseti var.

Bir de Mahmut Efendi’ye “Kabrim türbe olur mu?” demişim. Yahu, ben sakal-ı şerifi (Hazreti Muhammed’in bir sakalı) ağzıma koydurursam, efendimizden modül ile gömülsem… Azaptan kaygıma söylüyorum.

Dediniz mi?

Demedim. Dediğim şu: Sakal-ı şerif vücudumda olursa beşerler ziyarete gelirler. Okur bana, rahmet okur. Kaset dediğinde belaltı yok. Hodri meydan çekeceğim. Elinde olan her şeyi çıkar. Pirlik savında değilim. “Şeyhim” de demem, demeyeceğim.

Şeyhlik niyetiniz var mı?

Asla! Kendime nazaran cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var.

“Çık, açıkla” diyecek misiniz?

Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah’ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Pirlik derdim yok lakin güya varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat’ın cuntasından, FETÖ’den korkmamışım, bundan mı korkacağım?

Endonezya’daki Seyyid Nefel Kaf’ı tanır mısınız?

Tanıyorum. Mübarek zat. Medrese sahibi. Medreseleri gezdik. Adam beni birkaç sene önce ziyaret etti, sonra vefat etti.

Bu ülkeden bayanla dönmüşsünüz.

Ne alakası var? FETÖ’nün en güçlü devrinde havaalanından bayanla geliyorsun da, FETÖ nasıl çekmeyecek? Zati FETÖ beni o işlerden mahpusa attı. Benim üzere bir adam havaalanından bayanla nasıl gelir? Herkes görüyor. Kahire’de kabir ziyaretlerine gittik. Lübnan’a geçtik. Sohbetler, toplantılar, hepsi muhakkak.

“Lübnan’dan bayanla döndü” diyor.

İspat etmeyen melundur.

Mahmut Efendi’nin ne kadar yaşayacağını sordunuz mu?

Annem “Rüya gördüm evladım Mahmut Efendi 107 yaşına kadar yaşayacak” demişti. Ben buna sevindim. Accan’la ortamızda bu mevzu geçmiş olabilir. Kasetlerde baldır bacak yok. Varsa da yayınlasın. Meydan okumazsam, “Şeyhliğin ilan edecekti, kasetlerle durdurdum” diyecek. Ne diye o payeyi vereyim namussuzluğa.

Kökler Derneği, bildiğim kadarıyla…

İBDA/C. Adam mahpus yapmış İBDA/C’den. Salih Mirzabeyoğlu‘nun adamıydı. Ancak soyadı Ustaosmanoğlu olduğu için… Accan ile birleşti. Accan da Muhammed Keskin‘le. Bu türlü bir zincirleme.

Ustaosmanoğlu, İsmailağa’dan mıdır, İBDA/C’den mi?

Onu kendisine sorsunlar. İsmailağa da beyan etsin. “Bizden değil” diyorsa desin. Ben şunu diyorum İsmailağa’ya: Bu adam kimdir? Kim ismine konuşuyor? İsmailağa, rabıtayı konuşurken, “Cübbeli geldi, kararı bir arada aldık” diye yayınlamayı biliyor. Bunun kendilerinden olmadığını benim mi, onların mı demesi lazım?

Sanki İsmailağa’dan dışlanıyorsunuz.

Dışlanayım. Benim için sorun yok. Onlar işi düşüyor. Geliyor, kapımı aşındırıyorlar. Kazan kaynıyor. Dünya kadar aday çıkmaya hazırlanıyor. Hasan Efendi’yi kabul etmeyen var. Hepsi benden yardım isteyecek. İstiyorlar da zati. Ancak Sadettin bu türlü konuşurken, sen reaksiyon vermiyorsan, ben ne yapayım? İsmailağa niçin sessiz? Ben rolümün arttığını hissediyorum. Bana 20 sefer telefon ediyorlar. Mecburlar. Cemaatin yüzde 80-90’ını ben tanıtmışım. Halk bana bakar. Diyorum ki, bu iş düzgün gitgide destekleyeceğim. FETÖ, dinlerarası diyalog, İBDA işleri girerse yokum.

Ustaosmanoğlu, kendi ismine mı hareket ediyor?

Biraz derin yerlerin ismine hareket ediyor. Fakat İsmailağa’nın aleyhine oluyor. Bunun İsmailağa’dan görünmesi, aileden olması yıpratıyor. Adam Mahmut Efendi ile vefatından sonra ruhlar aleminde görüştüğünü söylüyor. Ben iç çekişmede yokum, olmayacağım. Hasan Efendi’den sonrasında bakarım.

Ne olmalı?

Herkesin ittifakla kabul edeceği, yaşı fazla, kıdemli bir zat seçilirse birliktelik yürür. İhtiraslı şahıslara, aile içi, ondan ona olursa bütünlük devam etmez.

Aile içi derken, pirlik babadan oğula, kayınpederden damada olursa…

Olursa bizim topluluğumuz bu işe alışık değil.

Hasan Efendi, “Mahmut Efendi’nin oğluna bıraktım” derse?

Onu diyemez. Zira Mahmut Efendi, “Cemaat seçer” dedi. Benim pirlik tezim yok. Gözüm de yok. Hiçbir vakit ilan etmem, etmeyeceğim. Lakin Hasan Efendi’den sonra yaşlı mübarek zatlarla birlik devam eder. O da istişare yoluyla olur.

Babadan oğula, kayınpederden damada geçmesini tasvip etmiyorsunuz.

Tasvip etmiyorum.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir