Sosyal medya ile internet haberciliğine ait düzenlemeler içeren ve ‘dezenformasyon düzenlemesi’ olarak isimlendirilen Basın Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

AKP ve MHP’nin 26 Mayıs’ta Meclis’e getirdiği ve ‘sansür yasası’ olarak nitelenen kanun teklifinin geri çekilmesi için yansılar sürüyor.

CHP duyurdu: Ertelendi

CHP Küme Başkanvekili Engin Özkoç, “Basın Kanunu ile Birtakım kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Konsey görüşmeleri; teşebbüslerimiz sonucu, üzerinde parti kümelerinin daha fazla müzakere edilebilmesi için bu hafta ertelenmiştir.” dedi.

Sosyal medya yasası nedir, neleri kapsıyor?

Sosyal medya yasa teklifi ile; geçersiz isim ve hesaplarla yasa dışı içerik oluşturup paylaşma, farklı siyasi kanıdaki bireylere, rastgele bir alanda rakip olarak gördüklerine, farklı dinlere yahut milletlere yönelik küfür, iftira yahut hakaret etmek, karalamak ya da itibarsızlaştırmak, nefret ve ayrımcılığa taban oluşturmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sosyal medya yasası hususları nelerdir?

Teklifle; İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Hatalarla Çaba Edilmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda; uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi maksadıyla içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi kararlarının uygulama mercii noktasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin vazife ve yetki alanı belirleniyor.

Çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve inançlı kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Birliğe ek vazifeler veriliyor. Kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak Birliğe yapılan müracaatlara ait yapılacak itirazlarda takip edilecek yargısal kontrol tarzı konusunda düzenleme yapılıyor.

İnternet ortamında işlenen suça husus yayınların içerik yahut yer sağlayıcısının belirlenmesinde yaşanan problemler nedeniyle içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı verilebilecek katalog hatalarda, yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıyor.

Kanunla düzenlenen toplumsal ağ sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarına yönelik; muhataplık ilgisinin güçlendirilmesi, raporlama yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesi, çocuklara yönelik uygulamalar konusunda ayrıştırılmış hizmet sunumunun sağlanması, yargı mercilerinin bilgi taleplerine müddetinde ve direkt yanıt verilmesi, kullanıcı haklarının korunması, kamu güvenliğini ve kamu sıhhatini etkileyen harikulâde durumlarda kriz planı oluşturarak faal tedbirler alınması üzere konularda Avrupa Birliği’ndeki regülasyonlara ait gelişmeler de göz önünde bulundurularak ek düzenlemeler yapılıyor.

Bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezası

Teklifle; yalnızca halk ortasında kaygı, kaygı yahut panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe karşıt bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli olacak formda alenen yaymak kabahat olarak düzenleniyor. Tasa, endişe yahut panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli halde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak. Cürmün, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yahut bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacak.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir