Sayıştay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hem Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne hem de KPSS koşuluna karşıt bir biçimde 61 kişiyi memuriyete aldığını tespit etti.

Sayıştay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2020 Yılı Kontrol Raporu’nda, Kurum’un hem kanuna hem de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne ters biçimde memur alımı yaptığı tespitine yer verdi. Sayıştay raporunda; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, 61 tane işçinin kısmi vakitli uzman olarak işe aldığı, işin tamamlanmasıyla iş akdi son bulması gereken bu işçinin, daha sonra memur olarak istihdam edildiği belirtildi. Sayıştay raporunda, duruma ait şu bilgilere yer verdi: “Kısmi vakitli uzman çalıştırılması bahsinde temel kriterin, uzman olarak çalıştırılacak kişinin özel bilgi ve uzmanlığına gereksinim duyulması olduğuna dikkat çekilmişse de sayısı 61 olan kısmî vakitli uzmanların çabucak hiçbirisinin, ilgili Yönetmelik’in 20’nci unsurda öngörülmüş olan koşulları taşımadığı hususu, bir tespit olarak raporumuzda ortaya konulmuştu

Kararnameye ters

Sayıştay raporunda; ‘kısmi vakitli uzman’ kavramının süreklilik arz eden bir istihdam biçimi olmadığının, gerek 4 sayılı Kararname gerekse de kelam konusu Yönetmelik’te yer alan kararların bütününden anlaşıldığı belirtildi. Sayıştay, kuruma alınan ‘kısmi vakitli uzmanların’ yönetmelik değişikliğiyle ‘idari uzman’ statüsüne atandığını ve bunun Cumhurbaşkanı Kararnamesi’ne ters olduğu tespitini aktardı.

Bakanlığın gerçek kırsal tarifi yok

Öte yandan Sayıştay’ın tıpkı raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ziraî açıdan ehemmiyet taşıyan gerçek bir kırsal tarifi olmadığı ve bu nedenle de kırsal kalkınmayı desteklemek için aktarılan kaynakların gerçek kullanılamadığı da açığa çıktı.

Sayıştay raporunda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma programında 20 binden az nüfusu olan yerleri kırsal olarak kabul ettiğini bildirerek, kavramın yalnızca nüfusa nazaran yapılmasının sakıncasını şöyle açıkladı:

“Bakanlığın, ‘31 Aralık 2012 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’nı referans alarak oluşturduğu ve nüfusu 20 binden az olan belediye ve köyleri içeren listeye dayandırılmıştır. Bahse husus bu çalışmada belediye ve köylerden oluşan 36 bin 854 yerleşim ünitesi listelenmiş olup, 20 bin nüfus eşiği kriteri, her bir köy ya da belediye için farklı başka gözetilmektedir ki, kırsal alan kavramından ne anlaşılması gerekeceğine dair tasavvur da tam bu noktada zedelenmektedir. Halbuki, kırsal alan kavramı oluşturmaya yönelik eforda, belediye ve köyleri hedefleyen 20 binlik bir nüfus sayısı çok yüksek olup, gerçekçi ve makul bir çerçeve çizilmesini imkânsız kılmaktadır. Gerçekten, belediye ve köy bağlamında bedellendirilen 20 bin nüfus büyüklüğünü kır olarak kabul etmek, ülkenin kır ve kent kavramı ile ilgili gerçeğiyle de mütenasip değildir.”


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir