Ulusal Savunma Bakanlığı, subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili bir düzenleme açıkladı. Düzenlemede adayların sevgilileri ile tıpkı meskende yaşayamayacakları ve homoseksüel olamayacakları belirtiliyordu. Bakanlık kaynakları yeni bir kural getirilmediğini, daha evvel tek bentte yer alan kararın 2 bent olarak tıpkı formda yine düzenlendiğini kaydetti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, gebe, çocuklu, daha evvelce evlenmiş, rastgele bir bayanla yahut erkekle nikâhsız olarak karı-koca üzere birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak yahut gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” sözünün bulunduğu unsur ikiye ayrıldı.

Unsurun yeni hali şu formda:

  • i) Evli, gebe, çocuklu olmamak, daha evvelden evlenmemiş olmak.”

  • j) Rastgele bir bayanla yahut erkekle nikâhsız olarak karı-koca üzere birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak yahut gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

Yönetmelikteki değişikliğin tam metni şu halde:

HUSUS 1 – 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara Ait Yönetmeliğin 11 inci hususunun birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş, birebir fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve öbür bentler buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

  • “i) Evli, gebe, çocuklu olmamak, daha evvelce evlenmemiş olmak.”

  • “j) Rastgele bir bayanla yahut erkekle nikâhsız olarak karı-koca üzere birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak yahut gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 39 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

  • “a) 11 inci hususun birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.”

  • “f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Subay Olur” raporu almak.”

UNSUR 3 – Tıpkı Yönetmeliğin 40 ıncı unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki halde değiştirilmiş ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

  • “a) 11 inci unsurun birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak.”

  • “f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine nazaran belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” raporu almak.”

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 5 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma Bakanı yürütür.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir