Ankara Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete ve grubu tarafından “Türkiye’deki Yaşlı Mültecilerin Toplumsal Entegrasyonu” araştırması yapıldı.

60 yaş üzeri 324 şahısla yürütüldü

Sonuçları milletlerarası hakemli bilimsel mecmua Journal of Refugee Studies’de de yayımlanan araştırma, Ankara ve İstanbul’da yaşayan 60 yaş ve üzeri 324 şahısla yürütüldü. İştirakçilerin yarısını Suriyelilerin oluşturduğu araştırmada, İran, Irak ve Afganistan’dan iştirakçiler da yer aldı.

Yaşlı mültecilerin yaşadığı problemler

Araştırmaya nazaran, Türkiye’nin inançlı ortamı, sıhhat sistemi, refah seviyesi, kültür ve gelenekleri ile kurulan yakınlık ve Türk halkının yardımseverliği üzere ögeler yaşlı mültecilerin toplumsal entegrasyonunu kolaylaştırırken, bağlantı ve lisan meseleleri, yoksulluk, ayrımcı ön yargı ve tavırlara maruz kalma, işsizlik, savaş sonrası yaşanan travmalar, entegrasyonu zorlaştırıcı etkenler olarak ön plana çıktı.

‘Göç etmeden evvel geniş ailelerde yaşıyordu’

Yarısından fazlasının göç sürecinden evvel geniş ailelerde yaşadığı belirlenen yaşlı mültecilerin akrabalarıyla irtibat kuramaması, toplumsal bütünleşmelerini zorlaştıran en değerli etkenler ortasında yer aldı.

Mültecilerin konut sahibi ülke iktisadına yük olduğu algısı, ülkede kendini yabancı hissetme ve kendi ülkesini hasrete, kültürel ahenk sıkıntıları, yaşlı mültecilerin toplumsal entegrasyonunu olumsuz etkileyen durumlar ortasında sıralandı.

Hem yaşlı hem bayan hem de mülteci olmak…

Araştırmaya katılanların yarısından fazlasını evliler oluşturdu. İştirakçiler ortasındaki bayanların büyük çoğunluğunun da savaş bölgelerinde eşlerini kaybetmeleri nedeniyle dul yahut bekar oldukları görüldü.

Yaşlı bayanların erkeklere nazaran daha fazla lisan sorunu yaşadığı belirlenen araştırmada, bayanlar öteki ülkelerde olabilecek etnik ve siyasi sıkıntıları daha çok lisana getirerek, Türkiye’de kalmak istediklerini, yaşlı erkekler ise diğer bir ülkeye gitmek istediklerini belirtti.

Araştırma sonuçlarına nazaran, hem yaşlı hem bayan hem de mülteci olmak, yaşlı bayan mültecilerin savunmasızlıklarının seviyesini artırarak onları daha kırılgan hale getiriyor.

Kronik hastalıklarla da çaba ediyorlar

Araştırmaya katılan yaşlı mültecilerin en değerli üç gelir kaynağı ortasında, sırasıyla maaş (yüzde 40,4), toplumsal yardımlar (yüzde 28,4) ve aile tasarrufları (yüzde 16) bulunuyor.

Yaşlı mültecilerin yüzde 52,5’i birebir vakitte kronik hastalıklarla çaba ediyor. Bayan mülteciler ortasında osteoporoz (yüzde 75), arterit (yüzde 61,8), yaşlılık depresyonu (yüzde 60), hipertansiyon (yüzde 59) sık görülürken, erkek mülteciler ortasında da diyabet (yüzde 51,2), felç (yüzde 57,1), işitme kaybı (yüzde 62,5) ve kalp damar hastalığının (yüzde 59,4) sık görüldüğü saptandı.

Her 4 yaşlı mülteciden 3’ü lisan sorunu yaşıyor

Araştırmaya katılan her dört yaşlı mülteciden üçü, yani iştirakçilerin yüzde 76,9’u lisan sorunu yaşadığını belirtti.

Etnik, siyasi çatışma ve resmi sıkıntılar yaşadığını, ayrımcılığa maruz kaldığını aktaran yaşlı mültecilerin oranı ise araştırmada düşük seviyede kaldı.

Ayrıyeten araştırmaya katılanların tamamı değerlendirildiğinde, yaşlı mültecilerin yüzde 50,3’ü Türkiye’de kalmayı düşünmediğini, yüzde 15,1’i de öbür bir ülkeye gitmeyi istediğini lisana getirdi.

‘Göç, yaşlı mültecilerin hayatlarını derinden etkiliyor’

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hasebiyle araştırma sonuçlarına ait değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ÖMÜR Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, yaşlı mültecilerin, nüfusun yaşlanması ve dünya genelinde göçün artması nedeniyle yakında mülteci nüfusunun kıymetli bir kısmını oluşturacağına dikkati çekti.

“Yaşlılık, gelirin, toplumsal rollerin ve statülerin, bağların azaldığı ve sıhhatin bozulduğu bir devirdir. Bu çoklu şartlarla birlikte göç, yaşlı mültecilerin hayatlarını derinden etkilemektedir” değerlendirmesinde bulunan Özmete, yaşlılar açısından, ortak din ve kültürel ögeler, vatandaşların yardımseverliği, aile, arkadaş ve akrabaların varlığı üzere ögelerin, toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştırma açısından değerli olduğunu belirtti.

‘Yaşlı mülteciler için yetişkin eğitimi kursları düzenlenebilir’

Prof. Dr. Özmete, yaşlı mülteciler açısından toplumsal hizmet uygulamalarının da toplumsal entegrasyonun sağlanması için değerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Yaşlı mülteciler, gelirleri yoksa fiyatsız sıhhat hizmetlerinden yararlanmaktadır. Lakin lisan meseleleri ya da hizmetlere erişim konusunda bilgi eksikliği, yaşlılar için zorluklar yaratmaktadır. Memleketler arası ve ulusal kuruluşlar tarafından mülteciler için lisan ve öbür eğitim programları sunulmaktadır. Lakin bu programlar bu yaşlı nüfus kümesine özel olarak sunulabilir ve kapsamı genişletilerek yaşlıların da yararlanması sağlanabilir. Yaşlı mülteciler için yetişkin eğitimi kurslarının düzenlenmesi ve topluma iştirak sağlamaları kıymetlidir. Bu eğitim ortamları ayrıyeten yaşlı yetişkinlerin toplumsal ağlarını ve kontaklarını da destekleyecektir. Yaşlı mültecilerin toplumsal entegrasyonu, güçlendirici ve hak temelli bir yaklaşımı benimseyen bir bakış açısıyla, toplumsal içermenin sağlanmasıyla mümkün olacaktır.”


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir