Konya’da bir ziraat odasında kimyager olarak çalışan Sinan T., mobbing ve baskıya maruz kaldığı, iş veren tarafından iş kontratının haksız feshedildiği gerekçesiyle ihbar ve kıdem alacaklarının tahsili için Konya 2. İş Mahkemesine başvurdu.

Mahkemenin, davanın tarzdan reddine karar vermesi üzerine Avukat Önder Özer, müvekkili Sinan T’nin iş yerinde mobbinge maruz kaldığı, manevi ve ayrımcılık tazminatı isteğinin reddedilmesi kararının kusurlu olduğu gerekçesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İşçi haklı bulundu

İtirazı pahalandıran Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince Memleketler arası Çalışma Örgütü’nün mobbing tarifine atıfta bulunulan kararda, şu sözlere yer verildi:

“Somut olayda, dinlenilen davacı ve şahitlerin anlatımı ile davalı Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreteri olan bir diğer çalışan ile davacının ortalarında uyuşmazlık bulunması nedeni ile öbür çalışan tarafından, davacının iş yerinde öğlen yemeklerinde yalnız bırakıldığı, sabah kahvaltılarında öbür çalışanlar bir ortaya geldiği halde davacının bu toplantılara davet edilmediği, başka çalışanlardan farklı davranışlara maruz kaldığı sabittir. Ayrıyeten, emekçinin iş yerinde çalışan paklık elemanı bulunmasına karşın, misyon hududu kapsamı dışında çalıştığı kısmı temizlemeye zorlandığı da anlaşılmaktadır. Davacı, iş yerinde kendisini zihinsel, ruhsal, fizikî ve bedensel olarak etkileyebilecek nitelikte ve sistematik olarak devam eden hareketlere maruz kaldığını ispatlamıştır. Manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi istikametinde karar kurulması isabetsizdir.”

Mahkeme, davacıya, brüt kıdem tazminatı akdinin fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile brüt ihbar tazminatının yasal faizinin davalıdan tahsiline, 5 bin lira net manevi tazminat alacağının ise dava tarihi 2017’den itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faiziyle davalıdan alınarak çalışana verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir